Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

Aktualności

poniedziałek, 18 marzec 2024 15:44

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 18.03.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie, w zakresie terenów oznaczonych symbolami 73.P i 74.P

Zarządzenie Nr 28/2024

wtorek, 25 kwiecień 2023 07:56

Ogłoszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie

uchwalonego Uchwałą Nr XLI/315/2023 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. Macieja Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: https://www.e-bip.pl/Start/64

Treść Ogłoszenia

wtorek, 25 kwiecień 2023 07:53

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 21.04.2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie

piątek, 21 kwiecień 2023 07:19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie

wtorek, 30 sierpień 2022 06:45

Obwieszczenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Cedry Wielkie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie.

Pełna treść Obwieszczenia z dnia 30.08.2022 r.

wtorek, 27 sierpień 2019 07:20

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cedry Małe

wtorek, 27 sierpień 2019 07:12

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Cedry Małe

piątek, 02 sierpień 2019 08:55

Konsultacje Społeczne - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Cedry Małe

Szanowni Państwo!

Gmina Cedry Wielkie pracuje nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cedry Małe. Chcemy, aby plan odpowiadał potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą wytycznymi do planu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Ankieta będzie dostępna do 1 września 2019 roku pod adresem: https://profitest.pl/s/25205/Jgxl8wtj

Zapraszamy i dziękujemy za udział!

MAPA - OBRĘB CEDRY MAŁE

środa, 10 lipiec 2019 08:56

Badania ankietowe na terenie Cedrów Małych

Przez najbliższe dwa tygodnie ankieterzy odwiedzać będą mieszkańców miejscowości Cedry Małe. Nie ma się jednak czego obawiać, ponieważ zebrane od mieszkańców informacje mają posłużyć przy zagospodarowywaniu przestrzeni sołectwa Cedry Małe.

- Państwa odpowiedzi są potrzebne do przygotowania zmiany planu miejscowego dla Cedrów Małych. Wierzę, że mieszkańcy okażą się pomocni, będą przyjmowali ankieterów i odpowiadali na zadawane przez nich pytania. Nie chcemy pominąć głosu mieszkańców przy sporządzaniu tego dokumentu, dlatego tak ważna jest dla nas ta ankieta. Korzystając z okazji, z góry dziękuję za pomoc wszystkim, którzy wezmą udział w przeprowadzanych konsultacjach - mówi Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Co istotne, gmina otrzymała unijny grant w wysokości 31 260 złotych, który jest przeznaczony na przygotowanie i przeprowadzenie ankiety. Realizacją projektu zajmie się warszawska Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Stosowną umowę w tej sprawie podpisał już Janusz Goliński, a zgodnie z harmonogramem całe zadanie ma być gotowe do końca października.

Dodajmy, że zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Studium

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 r. o godzinie 1530 siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 2.

Punkty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

W dniach od 20.06.2017 r. do 24.06.2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie utworzone zostały punkty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie, będące trzecim etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Mieszkańcy biorący udział w punktach zainteresowani byli rozstrzygnięciami złożonych w procedurze formalno - prawnej wniosków. Ponadto osoby biorące udział w konsultacjach wysłuchały krótkiej informacji dotyczącej procedury sporządzania dokumentu Studium, znaczenia dokumentu przy kształtowaniu polityki przestrzennej gminy oraz prawa miejscowego jak i wniosków z przeprowadzonego bilansu dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie w planach miejscowych oraz studium, którego wyniki były zamieszczone na rewersie map. Uczestnicy konsultacji swoje pomysły/uwagi dotyczące kierunków rozwoju Gminy Cedry Wielkie przedstawiali na mapach za pomocą zakupionych przez Gminę długopisów oraz zostali poinformowani o wynikach bilansu dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie. Osoby przychodzące do punktu konsultacyjnego uzyskali wszelkie niezbędne informacje na interesujące ich kwestie oraz wyjaśnienie pojęć z zakresu planowania przestrzennego. Wnioski: Cel punktów konsultacyjnych został osiągnięty, a wszystkie zagadnienia poruszane w punktach konsultacyjnych przyjęte zostaną jako wnioski ogólne do zakresu wprowadzanych zmian w dokumencie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie”.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dotyczącego zmiany Studium

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dotyczących zmiany Studium.

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium

Masz pomysł - złóż wniosek do zmiany studium

Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców do składania wniosków dotyczących zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku do zmiany w/w studium został zamieszczony poniżej. Druki wniosków dostępne są również w Urzędzie Gminy w pok. nr 16

Wniosek w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium.

Ogłoszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie w ramach projektu grantowego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

czwartek, 06 kwiecień 2017 14:45

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Cedry Wielkie Uchwały Nr XXII/181/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.
Przedmiotem zmiany studium jest dostosowania dokumentu przyjętego w 2012r. do aktualnych wymagań prawnych, weryfikacja ustaleń w zakresie terenów inwestycyjnych oraz wykorzystanie nowych czynników, które mają wpływ na prowadzenie gospodarki przestrzennej Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Wójt Gminy Cedry Wielkie

Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00