Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >> https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

Konsultacje społeczne – aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Studium

Wójt Gminy Cedry Wielkie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Spotkanie odbędzie się 22 maja 2018 r. o godzinie 1530 siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 2.

Punkty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

W dniach od 20.06.2017 r. do 24.06.2017 r. na terenie Gminy Cedry Wielkie utworzone zostały punkty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie, będące trzecim etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Mieszkańcy biorący udział w punktach zainteresowani byli rozstrzygnięciami złożonych w procedurze formalno - prawnej wniosków. Ponadto osoby biorące udział w konsultacjach wysłuchały krótkiej informacji dotyczącej procedury sporządzania dokumentu Studium, znaczenia dokumentu przy kształtowaniu polityki przestrzennej gminy oraz prawa miejscowego jak i wniosków z przeprowadzonego bilansu dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie w planach miejscowych oraz studium, którego wyniki były zamieszczone na rewersie map. Uczestnicy konsultacji swoje pomysły/uwagi dotyczące kierunków rozwoju Gminy Cedry Wielkie przedstawiali na mapach za pomocą zakupionych przez Gminę długopisów oraz zostali poinformowani o wynikach bilansu dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie. Osoby przychodzące do punktu konsultacyjnego uzyskali wszelkie niezbędne informacje na interesujące ich kwestie oraz wyjaśnienie pojęć z zakresu planowania przestrzennego. Wnioski: Cel punktów konsultacyjnych został osiągnięty, a wszystkie zagadnienia poruszane w punktach konsultacyjnych przyjęte zostaną jako wnioski ogólne do zakresu wprowadzanych zmian w dokumencie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie”.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dotyczącego zmiany Studium

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych dotyczących zmiany Studium.

Konsultacje społeczne - spotkanie otwarte

W dniu 31.01.2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie otwarte, będące pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy - Janusz Goliński, który poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą studium, które będą nastawione na możliwie szerokie angażowanie mieszkańców w budowanie tego dokumentu. Wójt Gminy podkreślił, że kładzie bardzo duży nacisk na uspołecznienie procesu zmiany Studium i możliwie pełne angażowanie mieszkańców w jego przebieg. Wyrazem tego będzie szereg elementów partycypacji społecznej: spotkanie otwarte, warsztaty, punkt konsultacyjny, spotkanie konsultacyjne, zaplanowane w trakcie prac nad zmianą studium.

Podczas spotkania ekspert ds. planowania - p. Barbara Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła uczestnikom spotkania czym jest najważniejszy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, przedstawiła tryb sporządzania studium oraz formy udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane broszury edukacyjne oraz formularze wniosków. W toku dyskusji interesariusze mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium. Wójt Gminy jak i ekspert ds. planowania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego.

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 22.02.2017 r. (środa) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w godz. 16.00-19.00

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące zmiany Studium

Masz pomysł - złóż wniosek do zmiany studium

Wójt Gminy Cedry Wielkie przypomina, że tylko do 6 lutego 2017 r. można składać wnioski do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cedry Wielkie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców do składania wniosków dotyczących zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku do zmiany w/w studium został zamieszczony poniżej. Druki wniosków dostępne są również w Urzędzie Gminy w pok. nr 16

Wniosek w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry Wielkie

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium.

Ogłoszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie

Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie w ramach projektu grantowego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Cedry Wielkie Uchwały Nr XXII/181/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie.
Przedmiotem zmiany studium jest dostosowania dokumentu przyjętego w 2012r. do aktualnych wymagań prawnych, weryfikacja ustaleń w zakresie terenów inwestycyjnych oraz wykorzystanie nowych czynników, które mają wpływ na prowadzenie gospodarki przestrzennej Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, przy ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Wójt Gminy Cedry Wielkie